Träning är bra för det mesta. Denna meta-analys undersökte ett gäng studier som tittat på hur aerob träning har effekt på olika moment i skolan. Man delade in variablerna i läs- och skrivkunnighet, förmågan att lösa matematiska problem och composite scores (medelvärden för flera akademiska ämnen). Bilden ovan visar resultaten för läs- och skrivkunnighet bland barn och ungdomar i olika åldrar. Bäst resultat av aerob träning syntes hos de yngre grupperna. Detta belyser vikten av att låta barnen vara aktiva då det kan förbättra deras inlärningsförmåga och vid senare ålder även deras betyg.

Effektstorlek är ett statistiskt mått som används för att mäta hur stor effekten är av en eller flera variabler. Vad som klassas som liten, medel eller stor effekt brukar variera men i stora drag kan man säga att en liten effektstorlek omnämns som upp till 0,2, medel effektstorlek 0,2-0,5 och stor effektstorlek över 0,5.

 

Studie: Aerobic fitness and academic achievement: A systematic review and meta-analysis. Bueno et al (2020).