Denna studie rekryterade 27 vältränade män för att undersöka om en träningsfrekvens på tre (TF3) eller sex (TF6) gånger i veckan tillför någon skillnad när volymen är matchad på muskelstyrka, hypertrofi och styrkeuthållighet. Resultaten visar liknande ökningar mellan grupper på ovannämnda egenskaper trots spekulationer att en träningsfrekvens på sex gånger i veckan stimulerar muskelbyggande processer fler gånger än en träningsfrekvens på tre gånger i veckan.

Intressant för TF3 var att de ökade signifikant i bicepstjocklek (före/efter) medan TF6 inte gjorde det och anledningen tycks vara att biceps aldrig hann återhämta sig innan man gick på nästa pass.

Muskelstyrkan ökade likartat mellan grupper. Tidigare studier som har undersökt träningsfrekvenser på 1 vs 2, 1 vs 3, 2 vs 4  och även 1 vs 5 visar statistiskt likartade ökningar oavsett träningsfrekvens. Sammanfattningsvis, tillsammans med nuvarande fynd ökar muskelstyrkan lika oavsett träningsfrekvens när träningsvolymen är matchad.

 

Studie: Resistance Training Frequencies of 3 and 6 Times Per Week Produce Similar Muscular Adaptations in Resistance-Trained Men. Saric et al (2019).