160 aktiva män blev tillfrågade vilken vikt de normalt använder för att utföra 10 repetitioner på bänkpress. Sedan fick de träna ett set till failure med den angivna vikten.

  • I genomsnitt utfördes 16 ± 5 repetitioner
  • Ingen utförde mindre än 10 repetitioner
  • 22% utförde mellan 10-12 repetitioner
  • 13,8% utförde mer än 20 repetitioner

Meddelandet är att de flesta individer kan utföra repetitioner långt förbi den förutbestämda belastningen. Vanliga träningsrutiner kan ibland inte överens