Topp 10 fakta om ländryggssmärta:

1. Ländryggssmärta är sällan farligt och är inte ett livshotande tillstånd

2. De flesta episoder av ländryggssmärta förbättras med tiden och smärtan försämras inte vid åldrande

3. Ländryggssmärta är mer förknippat med ett negativ tankesätt och negativ inställning till återhämtning än strukturella faktorer. 

4. Röntgen har sin plats men kan vara begränsad med att säkerställa prognos och förutspå framtida episoder av ländryggssmärta

5. Att röra på ryggen kan orsaka smärta men är i överlag bra och säkert

6. Hållningen vid sittande, stående eller lyftande orsakar inte ländryggssmärta

7. Ländryggssmärta uppstår inte av svaga bålmuskler och vissa personer tenderar att överspänna bålmusklerna. Det är bra att hålla magmusklerna starka men är det också viktigt att slappna av när de inte behövs. 

8. Att belasta ryggen gör den starkare och inte svagare

9. Plötslig smärta är mer relaterat till aktivitet, stress och humör än strukturella orsaker

10. Kräver sällan värktabletter eller injektioner. Fokus bör ligga på förbättrad livskvalitet som träning, sömn och främja ett positivt tankesätt. 

 

Studie: Back to basics: 10 facts every person should know about back pain. O’Sullivan et al (2018).