Teorin om superkompensation hänvisar till perioden efter träning då man får en förhöjd prestationsnivå jämfört med tidigare. Efter ett träningspass minskar prestationen och är ett resultat av ackumulerad trötthet i kroppen. Således är det viktigt med bra återhämtning för att kroppen ska anpassa sig till träningsstimulin och öka träningstoleransen. Om återhämtningen är otillräcklig kan det leda till prestationsförlust och på sikt leda till ett överträningssyndrom.

Man kan dela upp modellen i fyra steg (vi har lagt in ett femte):

  1. En träningsstimulans påfrestar kroppen
  2. Fatigue uppstår på grund av ackumulerad trötthet, träningsvärk och minskad energitillgänglighet
  3. Med rätt återhämtningsstrategier påbörjar kroppen en anpassning till träningen
  4. Prestationen återgår till baseline och kan höjas till nya nivåer (aka superkompensation)
  5. Överdriven belastning och otillräcklig återhämtning påfrestar kroppen som i sin tur får det svårt att återhämta sig till baseline