Felmarginal av distans hos olika GPS-klockor

Studien undersökte felmarginalen av distansmätning vid gång, löpning och cykling. Forskningspersonerna testade klockorna i olika miljöer, urban (i stan), skogen och på friidrottsplatser. Resultaten visade att klockorna tenderade att underestimera distans.

Specifikt för respektive testposition så såg man en underestimering för alla klockor (förutom V800) i stan och i skogen medan samtliga klockor överestimerade distans på friidrottsplatser. I grafen visas det totala resultatet för samtliga miljöer.

Minst felmarginal hade Polar V800 som hade ett systematiskt fel på 3,7 m, genomsnittlig absolut procentuellt fel på 3,2% och 80,6% av all distansmätning var inom 5 procents felmarginal.

Såhär läser du grafen: De röda linjerna indikerar ±5% felmarginal, boxarnas ytterligheter visar 25% och 75% kvartiler medan det svarta sträcket i mitten är medianvärdet. Symbolerna indikerar kraftigt avvikande värden.

Studie: Accuracy of Distance Recordings in Eight Positioning-Enabled Sport Watches: Instrument Validation Study. Gilgen-Ammann (2020).