Varför fotledsrörlighet är viktigt i en knäböj

Varför fotledsrörlighet är viktigt i en knäböj

Generellt sett, när man går ned i en squat skjuter höften bakåt och knäna rör sig framåt (bra squat). För att knäna ska komma framåt så minskar avståndet mellan foten och smalbenet, vinkeln blir alltså mindre. Detta är dorsalflexion i fotleden.

För en individ med dålig fotledsrörlighet (dorsalflexion) så kan några av följande saker hända: 1) hälen lyfter från marken när man går ned i bottenläget och 2) överkroppen ramlar framåt för att behålla balansen över foten.

Ett enkelt sätt att komma runt problemet (förutsatt att man inte har lyftarskor) är att placera en vikt under hälen. Med en upphöjd häl placeras foten mer i plantarflexion istället för dorsalflexion i stående position. När personen sedan går ned i en squat rör fotleden på sig mindre i dorsalflexion och tillåter knäna att komma fram och hålla överkroppen vertikal.

GLÖM DOCK INTE att träna upp fotledsrörligheten för att kunna köra squats utan hjälp. Här kommer tre bra övningar som du kan göra för att förbättra rörligheten i fotleden. 

Vi har även skrivit om Fotledsrörlighet för att inte knäna ska “falla in”.