Onödigt att träna till fail med tunga men inte lätta vikter?

25 otränade män deltog i studien där varje ben randomiserades till en av fyra träningsupplägg i övningen benspark: träning till fail på lätt vikt; träning till fail med tung vikt; träning med lätt vikt men inte till fail; träning med tung vikt men inte till fail. 

Proceduren gick till så att benet som tränade till fail började och sedan matchade man träningsvolymen med det andra benet på samma vikt men inte till fail. Det betyder att det första benet gjorde maxreps på 3 set, efterföljt av det andra benet gjorde färre reps men fler set för att undvika fail.

Belastningen på tung vikt motsvarade 80% av 1RM, och lätt vikt motsvarade 30% av 1RM. 

Efter åtta veckors träning observerade man att träning med lätta vikter kräver att träningen tas till failure för att nå maximala anpassningar på den vikten. 

Alternativt verkar ökningar i muskelstyrka vara oberoende av failureträning på lätta vikter så länge träningsvolymen är matchad. 

Att utföra styrketräning på tunga vikter till fail ger inga ytterligare fördelar som att stanna några repetitioner innan fail förutsatt att volymen är matchad. 

 

Studie: Muscle Failure Promotes Greater Muscle Hypertrophy in Low-Load but Not in High-Load Resistance Training. Lasevicius et al (2019).