Menscykelns påverkan på prestation inom träning

Hormonnivåerna av östrogen och progesteron fluktuerar utöver en menscykel. Östrogen tros ha en uppbyggande effekt på muskler och har visat sig ha betydelse för ökade nivåer av muskelglykogen samt ökad fettanvändning. Progesteron tros däremot av motsatta effekter emot östrogen.

De randomiserade kontrollerade studier som finns visar ökad prestationsförmåga under tidig follikelfas, ägglossning, mitt-lutealfas medan studier även inte sett någon skillnad i prestationsförmåga mellan de olika faserna i menscykeln. Utifrån dessa motsägelsefulla resultat utfördes en meta-analys där man samlade ett stort antal studier för att dra slutsatser kring de inkluderade studiernas resultat.

Resultaten visade att kvinnors prestationsförmåga kan vara reducerad under tidig follikelfas. Effekten var däremot så liten att den kan klassas som obetydlig. Viktigt att påpeka var dock att de inkluderade studiers kvalitét klassades som låg och resultaten i de inkluderade studierna pekade åt olika håll. Det är därför svårt (om än omöjligt) att utläsa resultat från denna meta-analys som kan användas som guidelines.

Studie: The Efects of Menstrual Cycle Phase on Exercise Performance in Eumenorrheic Women: A Systematic Review and Meta‑Analysis. Lee McNulty et al (2020).