Det primära syftet för gemene man med styrketräning är att bygga muskelmassa och utöka sin styrka. Detta för att ha tillräckligt god styrka att kunna genomföra de krav som ställs i vardagen. På senare år har styrketräning för äldre blivit allt mer populärt. Den grupp som det dock forskats minst på är de riktigt gamla, ålder 75+.

Följande meta-analys (en studie som sammanställer resultat från en mängd studier) inkluderade studier som låtit äldre individer, 75+, träna styrketräning och sedan mätt deras utveckling i styrka och muskeltillväxt. Kraven för att studien skulle inkluderas i analysen var att de hade en kontrollgrupp som inte tränade, att de pågick i minst sex veckor och att de muskelstyrka och/eller muskeltillväxt efter träningsperioden. De flesta studier tränade benstyrka i en bensparkmaskin, detta för att det är enkelt att isolera och anses säkert att utföra.

Resultaten visade att styrketräning är gynnsamt för att öka muskelstyrka även hos de riktigt gamla. Resultaten för muskeltillväxt visade ökad muskeltillväxt när de undersökte hela muskeln. Tittade de däremot närmare på tillväxten i muskelfibrer så var skillnaden ej statistiskt säkerställd.

Slutsatsen är att det är aldrig för sent att börja träna. Ökad muskelstyrka och större muskler är gynnsamt för kroppen. En ökad styrka kan vara en stark orsak till att man orkar genomföra vardagliga rörelser och samtidigt orka skydda sig så att man inte ramlar.

Hur läser jag av grafen i bilden? 

Grafen är en sk forest plot. Denna används vanligen för meta-analyser och är ett grafiskt sätt att framställa statistiska effektstorlekar för resultaten. Mittlinjen är 0-punkt vilket betyder ingen effektstorlek, ingen negativ eller positiv förändring av resultaten. Vänster sida visar i detta fall ingen effekt av interventionen, dvs att man lika gärna inte behövt träna. Höger sida är tvärtom.

Varje linje i grafen visar en inkluderad studie eller de olika måtten på styrka inom en studie. Den svarta lådan visar effektstorleken för just den studien och storleken på lådan innebär studiens “vikt”. Större låda innebär att just den studien tar större plats i analysen. Detta beror på antalet observationer i studien och antal forskningspersoner som deltagit. Linjerna som sträcker sig ut från lådan visar 95% konfidensintervall. Detta betyder att studien med 95% säkerhet kan säga att observationerna i deras studie infaller inom denna marginal. Desto fler forskningspersoner det är i en studie, desto mindre brukar konfidensintervallet bli. Det är med andra ord säkrare resultat ju tightare dessa linjer är.

Studie: Effects of Resistance Training on Muscle Size and Strength in Very Elderly Adults: A Systematic Review and Meta‐Analysis of Randomized Controlled Trials. Grgic et al (2020).