Styrketräning gör dig inte stelare och stretching är inte nödvändigt för att bli rörligare. Enligt denna meta-analys och systematiska review så är styrketräning lika effektivt som stretching för bättre rörlighet. Analysen inkluderade 11 randomiserade kontrollstudier med totalt 452 deltagare. Resultaten tyder på att:

  1. Styrketräning är lika effektivt som stretching för att öka rörligheten.
  2. Studien mostsäger riktlinjer som tyder på att stretching är nödvändigt för att bli rörligare.
  3. Resultaten var konsekventa bland studierna oavsett egenskaper hos forskningspersonerna och specifitet kring styrketräning och stretching.
  4. Det fanns heller inga tydliga skillnader mellan styrketräning och stretching på passiv eller aktiv rörelseomfång.

Slutord

Det verkar inte finnas några kortsiktiga eller långsiktiga skillnader mellan styrketräning och stretching på rörlighet. Individer med dålig följsamhet till stretching kan således byta till ett styrkeprogram, och vice-versa. Vid styrketräning rekommenderar vi även att man utför varje repetition med fullt rörelseutslag (ROM) för att få bättre rörelseanpassningar.

Studie: Strength training is as effective as stretching for improving range of motion: A systematic review and meta-analysis. Afonso et al (2021).