Denna studie inkluderade 185 styrkelyftare (interventionsgrupp) och 193 inaktiva individer (kontrollgrupp) som svarade på forskarnas enkät om träning och smärta. Interventionsgruppen tränade styrkelyft minst tre gånger i veckan med ett genomsnitt på fyra styrkepass per vecka. Kontrollgruppen bestod av mindre aktiva individer. Från en skala på 1-5 där 1 är låg aktivitet och 5 hög aktivitet så rapporterade ca 95% att de var ≤3. De hade ingen erfarenhet av styrketräning.

  • Resultaten visar att styrkelyftarna rapporterade mindre smärta i ländryggen än de som inte tränar.
  • När de kände smärta i ländryggen så upplevdes smärtan mildare gentemot kontrollgruppen.
  • Det upplevde också signifikant mindre smärta vid gång på plant underlag jämfört med inaktiva individer.
  • Att böja sig ned och lyfta objekt från marken till huvudhöjd (rörelsekvalitet) var smärtfriare och lättare för de som styrketränar gentemot kontrollgruppen (signifikant skillnad).

Det vi kan ta hem från denna studie och många fler är att styrketräning inte är farligt till skillnad som många i dagsläget kanske tror. Det finns inga belägg för att styrketräning leder till fler skador gentemot andra sporter och är man inaktiv så är det endast en fördel att lyfta skrot.

 

Studie: The Influence of Powerlifting On Pain Frequency in the Musculoskeletal System. Pajor et al (2019).