Kreatin är ett ämne som finns råvaror som kött och fisk. Vi människor lagrar kreatin i musklerna och använder detta som en energikälla vid kortvarig, högintensiv träning.

Denna studie som vi lyfter fram undersökte effekten av kreatintillskott på styrka och styrkeuthållighet. 20 sprintidrottare randomiserades till en kreatingrupp (K) eller kontrollgrupp (KG) i 12 veckor med träning. K intog 5g kreatin/dag och KG tillgavs placebo i liknande textur. Man testade maxstyrkan och styrkeuthållighet före och efter interventionen.

Resultaten visar att bägge grupper ökade på testerna. Däremot fick K-gruppen bättre resultat jämfört med KG. Kreatin är en av världens mest studerade substanser som konsekvent visar positiva resultat på styrka och högintensiv träning.

Studie: Muscle strength and muscle endurance: with and without creatine supplementation. Kebrit et al (2013).