Muskelstyrka och muskelökningar var större av att stretcha mellan set.

Endast vastus lateralis ökade signifikant i muskeltjocklek, men alla variabler visade större ökningar.

30 sekunder statisk stretch på lätt obehag mellan set för den tränade muskeln.

Studien är gjord på otränade individer vilket gör resultaten svåra att översätta till tränade individer

Klicka här för att komma till referensartikeln