Vad som orsakar ökad ROM (range of motion) i en led efter stretching är inte helt klart. Potentiella orsaker kan vara neurala och mekaniska egenskaper för muskel och sena och passiva ledstrukturer. Ökad ROM till följd av stretching har uppstått utan förändring i passivt motstånd, därav antas att ökningar i ROM generellt uppstår via ökad tolerans emot stretch och smärta.

Det finns få studier som undersökt stretching långsiktigt. I denna studie lät man 30 friska individer stretcha vadmusklerna varje dag i 24 veckor. De stretchade fyra repetitioner av 60s. De första åtta veckorna stretchade de med rakt ben och resterande veckor utfördes båda stretchpositionerna. Intensiteten på stretchen var den starkaste möjliga utan direkt smärta.

Titel: Stretcha vaden varje dag för ökad ROM

Studie: Altered Triceps Surae Muscle–Tendon Unit Properties after Six Months of Static Stretching. Moltubakk et al (2021).