Gruppen undersökte kvinnor och män som klassades som “recreationally active” och lät de genomföra 5 minuters submaximala tester på löpband. Under dessa tester randomiserades de till att gå eller springa med eller utan en barnvagn knuffandes framför sig. Dessutom testades olika lutningar på löpbandet, plant och 10% lutning. I bilden visas endast plant underlag som resultat. Barnvagnen vägde 24,3 kg.

Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna när de gick på plant underlag. När deltagarna sprang ökade däremot VO2 (syreupptag), puls, laktat och energiförbrukning. Skillnaderna var statistiskt signifikanta för samtliga variabler vid löpning 11/12 km/h och för den enda variablen som inte var statistiskt signifikant vid löpning 8/9 km/h var laktat (mjölksyra).

Vid gång och löpning i 10% lutning ökade skillnaderna ännu mer.

Studie: Energetic Cost and Kinematics of Pushing a Stroller on Flat and Uphill Terrain. Sandbakk (2019).