Uppvärmning – har det någon effekt?

Studien var en meta-analys som inkluderade en mängd studier som undersökt effekten av uppvärmning. Protokollen för uppvärmning såg olika ut mellan de inkluderade studierna och man använde olika mått för effekt. Sammantaget visade meta-analysen att 79% av de totalt 32 inkluderade studierna visade på positiv effekt av uppvärmning.

Studie: Effects of Warming-up on Physical Performance: A Systematic Review With Meta-analysis. Fradkin et al (2010).