Mentala färdigheter för prestation

Vad krävs det mentalt för att prestera bra över tid?

1. MOD

  • Förmåga att hantera rädslan för misslyckande är nödvändigt och förutsägbart för framgång.
  • Se nederlag som en värdefull läxa och förstå innebörden av ihärdighet.

2. MÅLMEDVETENHET

  • Arbeta ihärdigt, försök att göra bra ifrån dig och fokusera på uppgiften framför dig.
  • Det räcker inte att bara dyka upp på träningen, inställningen att ta guld är viktigt.

3. LÅNGSIKTIGA MÅL

  • Träningen ska ha ett syfte.
  • Långsiktiga mål utgör ett sammanhang och ram för att finna betydelsen och värdet av långsiktiga insatser.

4. MOTSTÅNDSKRAFT

  • En nyckelkomponent till målmedvetenhet, motståndskraft är den mekanism som för en idrottare framåt oavsett hinder på vägen.
  • Allt kommer att bli bra i slutet, om det inte är bra så är det inte slut ännu.

Studie: An Integrated, Multifactorial Approach to Periodization for Optimal Performance in Individual and Team Sports. Mujika et al (2018).