Förekomst av hjärnskakning mellan kön

Förekomst av hjärnskakning mellan kön

Studien tittade närmare på incidensen för rapporterade hjärnskakningar mellan olika kön och sporter. Den totala incidensen för hjärnskakning var högre för kvinnor än män. Orsaken till varför kan inte fastställas utifrån denna studie. 

Män hade fler rapporterade fall för lacrosse och där anges en möjlig förklaring. Utrustningen skiljer sig mellan könen där kvinnors utrustning inte inkluderar hjälm. Männens regelverk kräver dock hjälm. 

Tyvärr saknar denna studie data på fler sporter som jämfört kvinnor och män. 

Med incidens menas antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population.

Har du haft en hjärnskakning och vill lära dig mer? Läs allt hjärnskakning.

Titel: Förekomst av hjärnskakning mellan kön

Studie: Data-Driven Risk Classification of Concussion Rates: A Systematic Review and Meta-Analysis. Van Pelt (2021).