Sömnbrist påverkan på reaktionsförmåga

Studien lät 66 frivilliga spendera 14 dygn i labbmiljö där de undersökte dosförhållandes mellan sömnbrist och vakenhet. Studien utförde ett gäng olika tester och i bilden visas reaktionsförmåga mätt med ett test som hette Psychomotor vigilance test. Testet utfördes flera gånger per dag och extra antal för gruppen som sov minst.

Mar information om sömn finns på mindre sömn = ökad skaderisk.

Titel: Sömnbrist påverkan på reaktionsförmåga

Studie: Patterns of performance degradation and restoration during sleep restriction and subsequent recovery: a sleep dose-response study. Belenky (2003).