Marcus Moberg, PhD, Gymnastik & Idrottshögskolan förklarar skillnaden mellan proteiner och aminosyror.