Vad är skillnaden mellan en hög skivstångsböj (blå bild) och en frontböj (röd bild)?

När vi tittar på datan från studien där man jämförde hög skivstångsböj med frontböj på vältränade kvinnor så är skillnaden minimal mellan böjvarianterna.

Höga skivstångsböj och frontböj aktiverar framsida lår mer jämfört med en låg skivstångsböj p.g.a förflyttning av hävarm och större rörelseomfång i knäled.

Höga skivstångsböj kan vara föredraget framför frontböj med tanke på att den varianten inte kräver lika mycket rörlighet och styrka i bröstryggen vilket gör att man kan böja med mer vikt.

Det är dock inget tvivel om att frontböj är den böjvariant som utvecklar styrkan i bröstryggen mest.

 

Studie: A Comparison of Gluteus Maximus, Biceps Femoris, and Vastus Lateralis Electromyography Amplitude in the Parallel, Full, and Front Squat Variations in Resistance-Trained Females. Contreras et al (2019).