Syftet med denna studie var att undersöka längre setvila (+5 min) på ett högintensivt bänkpresspass. 15 styrketränade män rekryterades till studien där de fick bänkpressa på 85% av individuellt max (1RM) x 4 set till fail. Skillnaden var att de vilade antingen 2, 5 eller 8 minuter efter ett set. De utförde varje intervention vid olika tillfällen. 

Resultaten visar att längre setvila leder till mer utförd volym. Detta är inget överraskande och vi har från ett tidigare inlägg sett likadana resultat. Vi tar hänsyn till att längre setvila leder också till mer tid spenderat i gymmet vilket inte är så tidseffektivt. 

Det man ska tänka på är vad målet med träningen är. Tränar man med tunga vikter på hög RPE med syfte att bygga styrka kan det vara värt att vila +5 minuter mellan set. Kör man däremot komplementövningar kan man pumpa ut repsen med mindre setvila för att få in fler set på mindre tid. 

Studie: Effect of Rest Interval Duration on the Volume Completed During a High-Intensity Bench Press Exercise. Hernandez et al (2020).