WHO har kommit med nya riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande. I sammanställningen från 2020 (som är skriven på engelska) definieras följande begrepp:

Moderat intensitet (moderate intensity): Motsvaras av 3 – <6 METs. Upplevd ansträngning skattas som 5-6 på en 0-10 skala.

Moderat- högintensiv intensitet (moderate-to-vigorous intensity): Motsvaras av >3 METs. Upplevd ansträngning skattas som 5 på en 0-10 skala.

Hög intensitet (vigorous intensity): Motsvaras av 6.0 METs eller mer. Upplevd ansträngning skattas som 7-8 på en 0-10 skala.

METs (Metabolic equivalent of task): Fysiologiskt mätvärde som mäter intensiteten i olika fysiska aktiviteter. En MET motsvarar energiförbrukningen för en individ i sittande vila. Se bild nedan för exempel på olika aktiviteters MET.

Muskelstärkande träning (muscle strengthening activites): Lyfta vikter.

Funktionell balans (balance training): Statiska och dynamiska övningar som är designad för att utveckla individens förmåga att klara av postural balans och stimuli som sätter dig ur balans, orsakade av egen rörelse, miljön eller andra objekt.

What Are Metabolic Equivalents (METs)? | The Muscle Mechanic

Vill du läsa hela sammanställningen finns den tillgänglig via länken nedan.

Studie: World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Bull et al (2020).