Dunning-Kruger-effekten

Dunning-Kruger-effekten är en felaktig självbild som innebär att en inkompetent person överskattar sina kunskaper inom ett ämne utan att förstå det själv. Dessa personer uppskattar vanligtvis sina kunskaper i högre grad än en kompetent person. 

En kompetent person som besitter på mycket kunskap inom ett ämne förstår att svaret inte alltid är så lätt. Denna person kan också underskatta sin egen förmåga inom ett ämne. 

 

Studie: Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. Dunning et al (1999).