Studiens syfte var att undersöka effekterna av olika längd på tupplurar på fysisk och kognitiv prestation, samt uppfattning av träningsvärk, stress, sömnkvalitet, trötthet och humör. 20 aktiva män tog en tupplur på antingen 25, 35 och 45 minuter eller ingen tupplur (kontroll). Efter detta utförde de några tester men bilder visar endast resultat från hopptest och kognitivt test.

Tupplur, speciellt en längre tupplur på 35-45 minuter har positiva egenskaper på prestation även om helt utvilad eller trött innan.

Det kan vara smart att ta en tupplur på förmiddagen eller på tidig på eftermiddagen för att minska chansen att somna senare på kvällen.

Fokus bör ligga på att få tillräckligt med sömn under natten men en tupplur kan gynna prestation och minska den subjektiva känslan av trötthet och stress.

 

Studie: Effect of different nap opportunity durations on short-term maximal performance, attention, feelings, muscle soreness, fatigue, stress and sleep. Hsouna et al (2019).