Periodisering innebär egentligen bara variation. Det finns många modeller för periodisering och gemensamt med alla är att de varierar stimuli på något sätt. Denna studie visar stöd för att periodisering fungerar.

 

Studie: Comparison of Periodized and Non-Periodized Resistance Training on Maximal Strength: A Meta-Analysis. Williams et al (2017).