Studien undersökte manliga cyklister där de fick cykla till utmattning (TTE) vid olika temperaturer. Orsaken till att de högre temperaturerna förkortar TTE är bl.a. att den blodplasman blir mindre till följd av svettningar och att blodet måste riktas till andra delar av kroppen för att kyla. Detta resulterar i ett hjärtfrekvensen måste höjas för att upprätthålla hjärtminutvolymen. Således kostar samma arbete mer energi, glykogendepåerna töms snabbare och arbetsekonomin försämras.

Kyla kan påverka prestationen genom att blodkärlen i huden drar ihop sig och såldes minskar cirkulationen till perifera fettdepåer. Såldes dämpas andelen fria fett syror som kan användas till energibildning och istället töms glykogendepåerna snabbare. Även en lägre muskeltemperatur påskyndar trötthet.