Vilka proteinkällor har högst proteinkvalitet?

DIAAS är en mätmetod för proteinkvalitet. Den mäter upptag/smälthet av aminosyror i tunntarmen och anses ge ett korrekt värde. Ju högre DIAAS-värde desto bättre proteinkvalitet. Bilden visar vilka proteinkällor som anses ha ett högt, respektive lågt värde.

Klicka här för att komma till referensartikeln