Sömn är en kritisk faktor för många fysiologiska och kognitiva funktioner och det rekommenderas att man borde sova mellan 7-9 timmar per natt. En natt med begränsad sömn påverkar troligtvis inte så mycket men när sömnbesväret ökar kan det påverka kroppen. I detta fall tar vi upp komplikationerna på muskelmassa. Refererad studie undersökte hur sömnbrist påverkar muskelbyggande processer (MPS) med och utan träning.

24 friska män delades in till tre grupper:

  • Normal sömn (8h/natt)
  • Begränsad sömn (4h/natt)
  • Begränsad sömn + träning (4h/natt + HIIT)

Interventionen varade i total åtta dagar där deltagarna sov vanligt de två första dagarna för att sedan utsättas för respektive intervention. Träningen skedde på dag 4, 5 och 6 på en stationär cykel, 10x 60 sekunder intervaller på 90% av individuell maximal effektutveckling (Wpeak). 

Studiedesign

Resultaten visar sömnbegränsning utan träning sänkte dagligt MPS med 19% i jämförelse till de andra grupperna. Gruppen som också sov mindre men tilldelades träning lyckades motverka effekten av sömnbrist och behöll dagliga MPS-nivåer. I perioder med dålig sömn är det bra att försöka träna och inte förbli inaktiv då muskelförlusten sker snabbare. Träningen bör vara av högintensiv i form av intervaller eller styrketräning för att främja muskelbygge!

 

Studie: The Effect of Sleep Restriction, With or Without High-Intensity Interval Exercise, on Myofibrillar Protein Synthesis in Healthy Young Men. Saner et al (2020).