Stabilitetskrav för tre olika benövningar

Syftet med denna studie var att undersöka aktivering av bålmuskulaturen (stabiliseringsmuskler) i tre populära benövningar: knäböj med skivstång, knäböj i smithmaskin och benpress. 19 kvinnor med erfarenhet av styrketräning rekryterades till studien där vikten på varje lyft motsvarade 3 repetitionmax (RM). 

Resultaten visade signifikant lägre bålaktivering i övningen benpress i jämförelse med de andra övningarna. Viktigt att poängtera är att aktivering av de främre magmusklerna (rectus abdominis) och sidomusklerna (external obliques) endast nådde 15-20% av maximal aktivering. Detta indikerar att hög bålaktivering inte är nödvändigt för att lyfta tunga belastningar i dessa övningar och stabiliseringskravet sker efter behov. Tränare och idrottare kan istället fokusera på att hålla ryggraden i rätt position samt att skapa buktryck i knäböjen. 

 

Studie: Core Muscle Activation in Three Lower Extremity With Different Stability Requirements. Saeterbakken et al (2019).