Sömnlängd är en oberoende riskfaktor för skador, Mindre sömn = ökad skaderisk!

I denna studie på manliga basketspelare hade idrottarna som sov <8h per natt i genomsnitt en betydligt högre risk att skadas. Ökad tid och förbättrad kvalité var förknippat med en minskad risk för skador under tävlingssäsong, även efter justering för träningsbelastning och subjektivt välmående. Specifikt fann forskarna att en timmes längre tid sovande minskade risken för skador med 43% dagen efter.

Hur påverkar det?
Om du sover mindre ökar trötthet, förlängs reaktionstiden och påverkas mental prestation – alla dessa faktorer anses vara bidragande för ökad risk. Sömn kan dessutom ha betydande effekter på humör, trötthet och stress och framhäva fysiska symptom som träningsvärk/ömhet.

Vi rekommenderar läsning av 10 tips för bättre sömn och ökad återhämtning.

Studie: Decreased Sleep Is an Independent Predictor of In-Season Injury in Male Collegiate Basketball Players. Watson et al (2020).