Två grupper (kickboxare) utförde samma styrketräningsprogram i 12 veckor. Ena gruppen utförde ytterligare mental träning genom att visualisera lyften innan och motivera sig själva mellan set med exempelvis meningar som “jag kan lyfta mer” o.s.v.

Studiens träningsprogram

Bägge grupper ökade i prestation men gruppen med motiverande skälvprat ökade mer jämfört med endast styrketräning.

Gruppen som utflöde mental träning visade markörer för minskad stress inklusive en höjning i T:C ratio samt större sökningar i hjärtfrekvens och blodtryck jämfört med den andra gruppen.

 

Studie: Effects of mental training on muscular force, hormonal and physiological changes in kick boxers. Slimani et al (2017).