Muskelproteinsyntesen är viktigt för muskeltillväxt. Bilden visar de effekterna av akut och kroniskt matintag samt övriga effekter. Pil upp innebär ökad muskelproteinsyntes, pil ned är tvärtom, horisontella dubbelpilar innebär att MPS inte är påverkad och frågetecken innebär egentligen att det saknas tillräcklig mängd studier.

Studie: The Muscle Protein Synthetic Response to Meal Ingestion Following Resistance‑Type Exercise. Trommelen et al (2019).