Träning med hopprep kan va bra för löpare

Träning med hopprep för dig som löpare kan innebär att du får en högre “stiffness” i senan som överför kraften från fotleden. Således ökar möjligheten att vara mer energisnål i din löpning och dessutom kunna va spänstigare i steget. I denna studie såg man att gruppen som tränade hopprep som tillägg i sin uppvärmning inför ett löppass förbättrade en mängd parametrar som kan vara bra för prestationen. Dessutom såg man att prestationen på 3km löpning blev bättre för gruppen som som hoppade hopprep medan kontrollgruppen inte gjorde någon förbättring.

I bilden visas ES, effektstorlek. Detta är ett statistiskt mått på “hur stor effekten” var. Hur stor effekten var av interventionen på respektive parameter klassades in som minimal/obetydlig <0,2, liten 0,2-0,49, medel 0,5-0,79 och stor >0,8.

Studie: Jump-Rope Training: Improved 3-km Time-Trial Performance in Endurance Runners via Enhanced Lower-Limb Reactivity and Foot-Arch Stiffness. García-Pinillos (2020).