Fördelarna med träning är många och välstuderade. Den här meta-analysen inkluderade 11 studier som följde över 370,000 människor med en uppföljningstid på ca 8,85 år. Analysen visar att enbart styrketräning minskar risken för dödlighet av alla orsaker med 21% i jämförelse till ingen träning. Kombinerar man uthållighetsträning med styrketräning så minskar siffran till hela 40%! Om det fanns ett medicin som minskade risken för mortalitet med 40% hade du köpt det? 

Studie: The association of resistance training with mortality: A systematic review and meta-analysis. Saeidifard et al (2019).