Den refererade studien visar att kvinnor kan upprätthålla muskelkontraktioner på högre relativa belastningar innan träningen blir anaerob (dvs högre metabol tröskel). Vid ett trötthetstest i övningen benspark på vikter +10% över metabol tröskel observerade man längre tid till utmattning för kvinnorna än männen. Dessutom var muskelåterhämtningen snabbare hos kvinnorna efter dessa test, dvs de forslar bort slaggprodukter effektivare än män i vila.

Könsskillnaderna beror på att kvinnor har mer syretillgänglighet vid muskelkontraktioner jämfört med män. I praktiken belyser datan vikten av att individualisera träning och återhämtning till män och kvinnor, snarare än att generalisera från tidigare studier gjort på mestadels män.

 

Studie: Sex differences in fatigability and recovery relative to the intensity–duration relationship. Ansdell et al (2019).