Kraft-hastighetskurvan föreslår ett samband mellan kraft och hastighet.

💪 Det betyder att ju långsammare en kontraktion är desto mer kraft kan muskeln producera och vice versa.

🏋️‍♀️ Maxstyrka involverar långsamma lyft men med mycket kraftproduktion.

🤾‍♂️ Powerträning ligger i mitten av kurvan och kombinerar både kraft och hastighet. Detta kan göras med lätta belastningar eller utan belastning.

🏃🏻 Maxsprint ligger på den delen av kurvan med högst kontraktionshastighet, där man måste utveckla kraft väldigt snabbt i upprepande följd.