Vilka kosttillskott kan en fotbollsspelare gynnas av?

Beta-alanin. Varför? Ökar buffringskapacitet. Förlänger början på muskelfatigue. Främjar trehämtning vid högintensiv ansträngning. Rekommendation: 4-6 g/dag i minst 2-4 veckor. Dämpa parestesi genom att använda uppdelade lägre doser (1,6 g) eller annan formel med fördröjd frisättnin