Syftet med denna studie var att jämföra längre intervaller gentemot kortare och ansträningsmatchade intervaller. 18 elitcyklister randomiserades till en av dessa grupper där träningen tog plats tre gånger i veckan i tre veckor. Man försökte matcha uppläggen i träningsintensitet, volym och upplevd ansträngningsnivå (RPE):

  • Långa intervaller: 4x 5 minuter arbete med 2,5 minuter vila
  • Korta intervaller: 3 serier av 13x 30 sekunder arbete med 15 sekunder vila – vila 3 minuter mellan varje serie

De primära resultaten visade att kortare intervaller inducerade bättre träningsanpassningar för uthållighet och andra parametrar för prestation. Dessutom visar effektstorleken medel till stora skillnader för kortare intervaller även fast träningen var matchad mellan grupper.

Studie: Superior performance improvements in elite cyclists following short‐interval vs effort‐matched long‐interval training. Rönnestad et al (2020).