En kritisk utvärdering av aktuella bevis för koffein och idrottsprestation:

  1. Koffein har visat sig förbättra idrottsprestation i de flesta studierna; ett brett spektrum från maximal styrka till uthållighetsprestation
  2. Även om effekten är individuell så har koffeinintag visat mest konsekventa ökningar i aerob prestation
  3. Starka bevis för dosering mellan 3-6 mg/kg är förknippat med prestations- förbättring. Större intag (t.ex 9 mg/kg) är förknippade med ökade biverkningar och krävs inte för en ergogen effekt
  4. Vanligaste timingen för intag är 60 minuter innan prestation. Optimal tidpunkt för koffeinintag beror sannolikt på källan
  5. Koffein har ergogena effekter hos både trä