Klusterträning är en spännande form att styrketräning. Målet med kluster är att uppnå en hög mekanisk belastning i kombination med ökad träningsvolym som i sin tur ska generera ökad styrka och muskeltillväxt.

Beroende på hur lång vila man har mellan varje kluster bör nivåerna av blodlaktat variera. En kort klustervila genererar sannolikt en högre nivå av blodlaktat medan en längre klustervila rimligtvis inte höjer nivåerna lika högt. Blodlaktat eller metabol stress är en katalysator för muskeltillväxt.

Resultaten i denna studie visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna för varken styrka eller muskeltillväxt. Forskarna kunde däremot se en större effektstorlek för protokoll 1 som körde med 20s klustervila. Slutsatsen som kan dras av denna studie är att både 3RM och 6RM kluster till failure med olika klustervila genererade ökad styrka och muskeltillväxt. Möjligen kan man säga att protokoll 1 visade en liten fördel emot de andra grupperna.

Studie: Effects of cluster training on body composition and strength in resistance-trained men. Vargas-Molina (2020).