I kontrast till traditionella set där flertalet repetitioner utförs konsekvent efter varandra, är klusterset en metod där setet bryts ned till fler delar med färre repetitioner. På så sätt kan man undvika ackumulering av trötthet och bibehålla hastighet och effekt i en övning. 

I denna studie såg man att lyfthastigheten i knäböj ökade (sig) samt en ökad trend för bänkpress (ej sig) när man tränade klusterset i fem veckor gentemot traditionella set. Gruppen som tränade klusterset ackumulerade också mindre laktat i passen. 

Att implementera klusterset av denna typ, 2 reps/set á 1min setvila, kan vara intressant för idrottare och tränare för att utveckla de snabba muskelfibrerna, speciellt i de nedre extremiteterna. 

 

Studie: Cluster vs. traditional training programmes: changes in the force-velocity relationship.