Finns det några fördelar med att spänna den arbetande muskeln (så kallad iso-hold) under setvilan jämfört med att slappna av muskeln? 

27 tränade män rekryterades till forskningen där bägge grupper tränade vanligt men experimentgruppen spände arbetande muskler mellan setvila gentemot traditionell vila (kontrollgrupp).  

Bägge grupper tränade tre gånger i veckan i åtta veckor. 3 set x 8-12 repetitioner utfördes per övning. Setvila på 2 minuter gavs; experimentgruppen spände musklerna statiskt i 30 sekunder och vilade resterande 90 sekunder. 

Iso-hold för (1) biceps skedde efter övningarna lastdrag och rodd. För (2) triceps efter övningarna bänkpress och militärpress. För (3) framsidan av låret efter övningarna benpress och knäböj. 

Träningsvolym på varje övning för respektive grupp

Enligt resultaten så kan det finnas små fördelar med iso-holds och effekten tycks variera mellan muskelgrupper då störst ökning observerades på rectus femoris. För styrka så kan effekten också variera mellan övningarna då benstyrkan påverkades negativt i övningen benpress.

I praktiken är iso-holds en tidseffektiv strategi för utvecklingen av rectus femoris men kan också hämma styrkeutvecklingen i benen.

 

Studie: To Flex or Rest: Does Adding No-Load Isometric Actions to the Inter-Set Rest Period in Resistance Training Enhance Muscular Adaptations? A Randomized-Controlled Trial. Schoenfeld et al (2020).