Efter en måltid så kickar muskelproteinsyntesen (MPS) igång. Äter du för lite så kommer MPS vara otillräcklig, äter du för mycket så kommer MPS nå en gräns och stanna där oavsett hur mycket protein du får i dig under den måltiden.

En studie av Mamerow visade att ett jämnt fördelat proteinintag ~30gram/måltid är överlägset jämfört med en ojämn fördelning. MPS var 25% effektivare under jämna fördelningar över dagen.

Rekommendationer är att äta runt 20-40g protein utspritt över 3-6 måltider beroende på ditt proteinbehov.

 

Studie: Dietary Protein Distribution Positively Influences 24-h Muscle Protein Synthesis in Healthy Adults. Mamerow et al (2014).