OBS! Detta är generella råd och konsensusrapport från Internationella Olympiska Kommitén. Rekommendationerna är att göra fullständig analys med hjälp av nutritionist eller annan sakkunnig expert inom området.

Vitamin D:
Måttlig evidens. Finns evidens för vissa atleter, speciellt under vintern. Brist är associerat med övre luftvägsbesvär. Tillskott 1000 iU/dag fram till våren då solen återigen tittar fram. Mer evidens krävs.

Vitamin C:
Måttlig evidens för bromsning av övre luftvägsbesvär. Studier har visat: av 598 hårt tränande atleter minskade andelen övre luftvägsbesvär med 50% vid tillskott 0,25-1 g/dag. Fler studier krävs. Oklart om antioxidanter bromsar anpassningen av träning hos vältränade. Ingen evidens för behandling av övre luftvägsbesvär med tillskott av vitamin C. Ingen evidens för bromsning av övre luftvägsbesvär efter att symtom infallit vid intag av >200mg/dag.

Vitamin E:
Ingen evidens. Immunförstärkande effekter möjligen hos svaga äldre men inte yngre hälsosamma individer. En studie har visat förlängd period av LB efter tillskott av vitamin E hos hårt arbetande atleter.

Enheten IU står för international unit och används för att mäta fettlösliga vitaminer. Enheten kan omvandlas till mg men är olika för olika vitaminer.

Studie: IOC Consensus Statement: Dietary Supplements and the High-Performance Athlete. Maughan et al (2018).