Ocklusionsträning: effekt på styrka och muskeltillväxt

  1. Syftet med ocklusionträning är att strypa venöst flöde ut ur en arbetande muskel och samtidigt låta “nytt” blod strömma in.
  2. Resultatet leder till svällande celler pga hög blodvolym.
  3. Syreberoende typ I fibrer tröttas ut snabbt vilket leder till rekrytering av snabba typ II fibrer som vanligtvis kräver tung eller explosiv träning för aktivering.

Tips för ocklusionträning

Belastningar på 30% av 1 repetitionsmax (1RM) ger större styrkeökningar än belastningar <20% av 1RM.
Trycket på spännet ska vara mellan 50-150 mmHg för bäst effekt.
Användning av ocklusionträning i kombination med traditionell styrketräning har visats ge bäst effekt på muskeltillväxt och styrka.
Kan tillämpas av alla populationer som strävar efter att utveckla muskeltillväxt och styrka utan att använda höga belastningar och minska påfrestingar på leder.

Studie: The efficacy of blood flow restricted exercise: A systematic review & meta-analysis. Slysz et al (2015).