Denna överblickstudie och meta-analys undersökte hur sömnen påverkas av att träna på kvällen. Inkluderingskriterierna var att varje studie hade en grupp som tränade på kvällen och en kontrollgrupp utan träning. Totalt inkluderades 23 studier i undersökningen där träningen utfördes 0,12-4 timmar innan läggdags.

Sammanfattningsvis verkar inte träning på kvällen störa sömnen, trender visade snarare en motsatt men väldigt liten effekt.

Resultaten från några av studierna observerade försämring av sömn när träning på väldigt hög intensitet skedde <1h innan läggdags. Det tycks bero på otillräcklig återhämtning av det kardiovaskulära systemet (förhöjd puls) och det parasympatiska nervsystemet (aktiveras när kroppen är i vila).

Kom ihåg att detta är långt ifrån klarlagt då fler studier måste undersöka ämnet. Vissa kommer möjligtvis att känna igen sig och andra inte och det beror helt enkelt på vad som funkar bäst för individen.

 

Studie: Effects of Evening Exercise on Sleep in Healthy Participants: A Systematic Review and Meta-Analysis. Stutz et al (2019).