Denna tvärsnittsstudie undersökte förhållandena mellan olika neuromuskulära tester och sprintprestation på 16 friidrottare på elitnivå. Deltagarna utförde testen på två olika dagar i följande ordning: dag 1 vertikalhopp innefattande knäböj och countermovement jump och 60m sprint. Dag 2: 150m sprint, hoppböj, knäböj och höftlyft som bedömer framåtdrivande krafter.

Belastningen på övningarna började på 40% av relativ kroppsvikt och ökade gradvis med 10%  så länge krafterna forfarande ökade. Tre repetitioner utfördes på respektive belastning med maximal hastighet i den koncentriska fasen.

Resultaten visade att det fanns en korrelation mellan höftlyft och acceleration från 0-10m. För knäböj såg man en korrelation från slutet på acceleration fram till topphastighet. För belastande hoppböj och vertikalhopp utan belastning sågs det ett starkt samband med krafterna i topphastighet.

 

Studie: Vertically and horizontally directed muscle power exercises: Relationships with top-level sprint performance. Loturco et al (2018).