Styrketräning har många hälsofördelar. Denna systematiska översiktsstudie som vi har summerat belyser några hälsofördelar man får av styrketräning

  • Metabola sjukdomar – styrketräning förbättrar mitokondriell funktion, oxidativ och glykolytisk enzymkapacitet och glukoshomeostas
  • Depression – styrketräning har dokumenterats att förbättra depressiva symptom
  • Cancer – träning (inklusive styrketräning) är associerat med minskad cancerrisk och återfall
  • Sömn – styrketräning förbättrar subjektiv sömnkvalité och daglig funktion
  • Senor – styrketräning resulterar i fördelaktiga senanpassningar som ökad styvhet och tvärsnittsarea
  • Hjärt-kärlsjukdomar – styrketräning förbättrar kardiovaskulär funktion. Konditionsträning i kombination med styrketräning är att rekommendera
  • Demens – hos äldre vuxna är lägre muskelstyrka associerat med en ökad risk för demens
  • Brosk – studier har visat att en högre nivå quadricepsstyrka är korrelerat med högre fysisk aktivitet hos patienter med knäartros
  • Skelett – styrketräning resulterar i ökad bentäthet
  • Muskler – styrketräning ökar muskelstyrka samt hypertrofi och kan motverka muskelförtvining i samband med åldrande

Studie: The Benefits of Strength Training on Musculoskeletal System Health: Practical Applications for Interdisciplinary Care. Maestroni et al (2020).